Kobylin - materiały archiwalne
zdjęcia ślubne, koźmin, milicz, pleszew, najlepsze zdjęcia, sesja plenerowa, ślub

Akta miasta Kobylin 1303-1816

L.p.

Opis

Data

11

1770-1790

12

1629 VI 27 Solec

13

Or. – Piotr Sieniuta z Lachowiec, dziedzic Kobylina, Pleszewa, Jutrosina i innych, chcąc doprowadzić zrujnowane i obciążone powinnościami miasto swoje Kobylin do lepszego stanu, a jednocześnie zachęcić do osiedlania się w nim nowych ludzi, zarówno Polaków jak i Niemców, daje mieszczanom prawo handlu towarami zarówno miejscowymi, jak i przywożonymi ze Śląska na targi i jarmarki, szynkowania piwa i wyrobu gorzałki za czynszem na rzecz dziedzica, pozwala pobierać opłaty od wprowadzanych do miasta wozów i koni, powodujących niszczenie miasta, znosi przymus kupowania zamkowych zbóż, nabiału, śledzi, ryb i szynkowania zamkowych trunków, pozwala im pobierać targowe i opłaty od wagi, a także od furmanów przyjeżdżających na jarmarki oraz od koni i przepędzanych wieprzy, bydła i baranów oprócz tego, co należy się dziedzicowi, a dochody te przeznaczać na naprawę grobli, mostów i budynków miejskich, daje uroczysko i niwę przy strumieniu Radęcza, jak posiadali za czasów Jana Konarskiego, pradziada obecnego dziedzica, a dochody z tego poleca przeznaczyć na opłacenie pracy burmistrza i wójta, pozwala paść bydło na swoich łąkach jutroskich, baszkowskich, rudzkich i markowskich oraz zbierać susz w swoich borach baszkowskich i zdunowskich, poleca, aby straż miejska utrzymywała porządek zwłaszcza podczas jarmarków i pilnowała od ognia, a raz na kwartał specjalnie do tego ustanowiony dozorca przeprowadzał przegląd tejże straży, a mieszczanie aby posiadali sprzęty do obrony, tj. aby utworzyli bractwo strzeleckie.
j.pol.

1633 VII 21 Pleszew

14

1770-1790

15

1677 IX 4 Baszków

16

1692 XI 12 Rydzyna

17

1700-1710

18

1714 VII 20 Rydzyna

19

Privilegia der Stadt Kobylin. Abschriften und Übersetzungen
[Tłumaczenie z łaciny i jęz. polskiego na niemiecki przywilejów nadanych gminie miejskiej w Kobylinie przez:
- Michała Wiśniowieckiego, króla polskiego, w 1669 XI 26 w Krakowie, nadającego mieszkańcom Kobylina prawo organizowania dwóch jarmarków w roku; pierwszego w święto św. Jakuba apostoła, drugiego w święto św. Elżbiety;
- Aleksandra Józefa Sułkowskiego, generała, dziedzica w Kobylinie, [bez daty], powtarzającego dokument wystawiony przez Rafała Leszczyńskiego, wojewodę łęczyckiego, starostę generalnego Wielkopolski, dziedzica w Kobylinie, w 1692 XI 12 w Rydzynie, powtarzający dokument wystawiony przez Piotra Sieniutę, dziedzica w Kobylinie, w 1633 VII 21 w Pleszewie, nadający liczne przywileje handlowe i gospodarcze, mające zachęcić nowych ludzi, Polaków i Niemców, do osiedlania się w Kobylinie; wraz z potwierdzeniem tej dyspozycji przez Krzysztofa Aleksandra Sieniutę w 1662 VI 20;
- Aleksandra Józefa Sułkowskiego, dziedzica w Kobylinie, w 1743 X 6 w Rydzynie, powtarzającego dokument wystawiony przez Rafała Leszczyńskiego, wojewodę łęczyckiego, generała wielkopolskiego, dziedzica w Kobylinie, w 1692 XI 12 w Rydzynie, który w celu zwabienia nowych osadników sprzedał mieszczanom 40 kwart roli chwalenickiej wraz z łąkami i zwolnił ich od dotychczasowego czynszu; wraz z potwierdzeniem tego przywileju przez Antoniego Sułkowskiego, wojewodę kaliskiego w 1788 III 10 w Lesznie;
- Stanisława Augusta Poniatowskiego, króla polskiego, w 1776 XI 27 w Warszawie, zatwierdzającego mieszczanom kobylińskim jarmarki w czerwcu i październiku każdego roku, nadane przez Augusta Sułkowskiego, wojewodę kaliskiego, dziedzica w Kobylinie;
- Aleksandra Józefa Sułkowskiego, dziedzica w Kobylinie, w 1751 V 14 w Rydzynie, nadającego gminie miejskiej w Kobylinie statut porządkowy, regulującego sądownictwo miejskie oraz sprawy finansowe, kasowe, testamentowe, majątkowe i podatkowe, pensje dla urzędników, powinności na rzecz dziedzica, sprawy bractwa strzeleckiego itp.
- Aleksandra Józefa Sułkowskiego, generała, dziedzica w Kobylinie, w 1751 V 10 w Rydzynie, zatwierdzającego inwentarz miasta Kobylina, zawarty w wyroku komisarskim (wpisanym do akt grodzkich kaliskich w 1784 VI 14). Inwentarz zawiera opis miasta oraz tabelę podatku ziemnego (gruntowego) i innych podatków i czynszów (czopowego, pogłównego)].
j.niem.

1796

20

1537-1564

Strona: I, II, III


fotograf wesele, jarocin, rawicz, krotoszyn, najlepsze foto, sesja plenerowa, ślub