Kobylin - materiały archiwalne
zdjęcia ślubne, koźmin, milicz, pleszew, najlepsze zdjęcia, sesja plenerowa, ślub

Akta miasta Kobylin 1303-1816

L.p.

Opis

Data

1

Or. – Mikołaj [Przedpełkowic], wojewoda kaliski, za zasługi daje Henczy [Hinczy] prawo lokowania miasta swego, zwanego Wenecja, i zorganizowania tam gminy miejskiej według zasad prawa średzkiego, mianuje go w tym mieście dziedzicznym wójtem i uposaża toż wójtostwo dwoma łanami roli, leżącymi pod miastem i dwoma łanami we wsi Kobylinie, wolnymi od powinności. Daje temuż Henczy dziedzicznie co trzeci dwór w mieście, co szósty ogród przed miastem, dwie jatki mięsne w mieście wolne od opłat i prawo do nabycia trzeciej, wszystkie ławy chlebowe i szewskie, kramy kupieckie, łaźnię, wszystkie młyny, prawo polowania na zwierzęta i ptaki, oraz co trzeci denar od wszystkich sądów, sprawowanych przez niego w mieście. Sądy wójta ustanawia wolnymi od wpływu swoich urzędników. Do miasta tego przyłącza natomiast swoją wieś zwaną Falinicze [Chwalenice], z której po upływie czterech lat wolnych mieszczanie świadczyć mają na rzecz dziedzica po cztery miary pszenicy, żyta i owsa, oraz wiardunek srebra. Dla poprawienia stanu miasta daje mieszczanom 16 lat wolnych, po upływie których płacić mają dziedzicowi czynsz, tak jak inne jego miasta. Nakazuje także, aby we wsiach jego Kobylinie, Rębiechowie i Starkowcu trzy razy do roku odbywały się sądy wielkie, gdzie wszelkie przestępstwa (kradzieże, pobicia do krwi) tak jak w mieście, ma sądzić wójt. Kościołowi w tymże mieście daje dwa łany we wsi Kobylin i dwa ogrody przed miastem.
j.łac.

1303 III 6 Kalisz (Datum Kalizii feria quarta post dominicam Reminiscere)

2

Or. Andrzej, Wincenty i Mikołaj, dziedzice Kobylina zaświadczają, że dziedziczne wójtostwo w Kobylinie, wraz ze wszystkimi prawami do niego należącymi, kupił Andrzej zwany Halgunta, za 210 grzywien szerokich groszy praskich liczby polskiej i dwa postawy sukna. Dla opisania zakresu praw i obowiązków wójta dziedzicznego, wystawcy przytoczyli zmodyfikowaną wersję przywileju lokacyjnego, wydanego w 1303 III 6 przez Mikołaja Przedpełkowica, wojewodę kaliskiego dla Henczy [Hinczy], wójta w Wenecji (zmiany pierwotnego tekstu dokumentu z 1303 r. prawdopodobnie odzwierciedlają stan istniejący w momencie dokonania potwierdzenia). Według zmodyfikowanej wersji przywileju z 1303 r. Mikołaj Przedpełkowic dał Hinczce prawo założenia gminy miejskiej prawa niemieckiego w odmianie średzkiej w mieście swoim Kobylinie, ustanowił tam Hinczkę dziedzicznym wójtem i uposażył wójtostwo dwoma wolnymi łanami roli, leżącymi po prawej ręce, idąc z miasta, i ciągnącymi się aż do granic wsi Chwalenice i do strumienia zwanego Radenca lub Samica, wraz ze wszystkimi zagrodnikami, jacy na tym gruncie są lub będą osadzeni, a także dwiema łąkami: jedną leżącą między zagrodnikami a polem, drugą leżącą za drogą idącą do Wyganowa. Pozwolił też wójtowi zbudować na otrzymanym gruncie młyn wietrzny, a także nadał mu dziedzicznie dwa łany roli we wsi zwanej Stare Kobylino. Dał też temuż Hinczce co trzeci dwór w mieście i nakazał mu rezydować w tym miejscu, gdzie zasiadał pierwszy wójt Paweł. Dał mu także w mieście co trzecią jatkę mięsną, wszystkie jatki chlebowe i szewskie, co trzeci denar od wszystkich jego sądów, oraz łaźnię i prawo do polowania na zwierzęta i ptaki; wszystko na prawie dziedzicznym. Oprócz potwierdzenia uprawnień wójta dziedzicznego w Kobylinie, obecni dziedzice nałożyli na Andrzeja Halguntę i jego sukcesorów obowiązek wojskowej służby u boku dziedzica na koniu wartości czterech grzywien, lub wyprawienia z tymże koniem swojego dworzanina dla posługi dziedzicowi.
j.łac.

1426 XI 25

3

1430 VIII 5 Łęczyca

4

1449 VII 20 Kobylin

5

1537 II 20 Kraków

6

1553 III 27 Kraków

7

1570 VIII 5 Warszawa

8

1578 XII 3 Kraków

9

1589 IV 20 Warszawa

10

1614 VII 15 Warszawa

Strona: I, II, III


fotograf wesele, jarocin, rawicz, krotoszyn, najlepsze foto, sesja plenerowa, ślub