Kobylin - materiały archiwalne
zdjęcia ślubne, koźmin, milicz, pleszew, najlepsze zdjęcia, sesja plenerowa, ślub

Słowo wstępne Burmistrza miasta Kobylin - Bernarda Jasińskiego

       Przypadająca w 2009 r. siedemset dwudziesta rocznica pierwszych zapisków na temat Kobylina stała się inspiracją do podjęcia szeregu inicjatyw mających na celu nie tylko przypomnienie i przybliżenie współczesnym bogatej historii naszego miasta. Ponad siedem stuleci burzliwych dziejów, których świadectwem są zachowane archiwalia miasta Kobylina.

       Archiwalia te ze względu na swój unikalny charakter, były dotychczas dostępne w oryginalnej postaci dla przeciętnego mieszkańca i miłośnika historii tylko w Archiwum Poznańskim. W sukurs pasjonatom i badaczom przeszłości przyszły możliwości nowoczesnej techniki. Digitalizacja zbiorów archiwalnych otworzyła zupełnie nowe możliwości w zakresie powszechnego udostępnienia źródeł historycznych.

       W nowoczesnym społeczeństwie obywatele mają prawo nie tylko oczekiwać bieżącej informacji publicznej, ale także przekazu świadectw przeszłości, będących dziedzictwem narodu i lokalnych społeczności. Wychodząc z takiego założenia, wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu, rozpoczęliśmy realizację projektu digitalizacji materiałów archiwalnych dotyczących miasta Kobylina, przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu.

       Pierwszym efektem tego nowatorskiego przedsięwzięcia jest digitalizacja całości materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Poznaniu w dwóch zespołach: Akta miasta Kobylin z lat 1303 – 1816 oraz Cechy miasta Kobylin z lat 1636-1870. Wspomniane zespoły zawierają zachowane dokumenty i księgi, będące odzwierciedleniem działalności ówczesnych władz miejskich i cechowych Kobylina. Stanowią bezcenne źródło informacji do poznania najstarszych dziejów naszego miasta i jego mieszkańców.

       Należy podkreślić, iż płyta ta powstała dzięki środkom pochodzącym z budżetu Gminy Kobylin. Mamy bowiem świadomość, iż jednym z podstawowych wyznaczników tożsamości każdego człowieka jest poczucie więzi społecznej, umacniane przez poznawanie tradycji własnego narodu. Miejsca takie, jak Kobylin są bezcenne dla wszystkich Polaków ze względu na wielkie znaczenie dla naszej narodowej historii.

       Życzę Państwu przyjemnej i pouczającej lektury, a wszystkich tych, którzy dzięki tej płycie tylko wirtualnie zapoznali się z historią naszego miasta, w imieniu swoim i wszystkich Kobylinian pragnę serdecznie zaprosić do odwiedzenia naszego miasteczka i osobistego zweryfikowania uzyskanych informacji. Jestem pewien, że wizyta ta będzie dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem i źródłem wielu barwnych wspomnień.
Burmistrz Kobylina
Bernard Jasiński

Uwaga! Materiały tu zamieszczone chronione są prawem autorskim. Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczanie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

fotograf wesele, jarocin, rawicz, krotoszyn, najlepsze foto, sesja plenerowa, ślub